Warcraft III (W3:TFT) World Live Bet

Older Warcraft III (W3:TFT) World Competitions

Warcraft III (W3:TFT) World Teams

Recently Added Bets:

Frogger - Bloodshot
Valery Ivanov - Andrey Kirilenko
Petr Zyuzikov - Sergey Vyaznikov
Bogdan Stasiuk - Viktor Bosak
Shadow - Crumpy
Marat Chukanov - Viktor Vakhrushev