Ilya Novikov Table Tennis

Ilya Novikov currently plays in Liga Pro.

Last game:

June 5th, 2020 19:36 Full Time
 • Liga Pro June 5th, 2020 19:36 Full Time
 • <
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • Set
 • <
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • Set
 • Andrey Menshikov
 • 11
 • 12
 • 9
 • 3
 • Ilya Novikov
 • 9
 • 10
 • 8
 • 0
SEE MORE >

Ilya Novikov Form:

L 05/06/2020 3-0 Loss Against Andrey Menshikov L 05/06/2020 3-1 Loss Against Andrey Menshikov W 05/06/2020 1-3 Win Against Dmitry Evgenievich Basmanov W 05/06/2020 3-0 Win Against Ivan Pandur W 05/06/2020 3-1 Win Against Ivan Pandur L 05/06/2020 2-3 Loss Against Sergei Kuzmin L 05/06/2020 3-1 Loss Against Dmitry Evgenievich Basmanov L 04/06/2020 3-1 Loss Against Sergei Kuzmin L 02/06/2020 3-2 Loss Against Sergei Kuzmin W 02/06/2020 3-1 Win Against Andrey Menshikov

Previous games

Ilya Novikov Table Tennis Competitions

Table Tennis World > Liga Pro