StarCraft 2 World Live Bet

Older StarCraft 2 World Competitions

StarCraft 2 World Teams

Recently Added Bets:

Petr Zyuzikov - Sergey Vyaznikov
Bogdan Stasiuk - Viktor Bosak
Shadow - Crumpy
Marat Chukanov - Viktor Vakhrushev
Crumpy - Frogger