League of Legends (LoL) Japan Live Bet

Older League of Legends (LoL) Japan Competitions

League of Legends (LoL) Japan Teams

Recently Added Bets:

Nikolay Litvinenko - Hlib Yakovliev
Bluedini - Roadkill
Pavel Cherednichenko - Denis Marchenko
Igor Poletayev - Sergey Khomutov
Igor Mikhailov - Oleg Kutuzov
Wheezy - Firefly