League of Legends (LoL) Germany Live Bet

Older League of Legends (LoL) Germany Competitions

League of Legends (LoL) Germany Teams

Recently Added Bets:

Wheezy - Bloodshot
Timofey Yusipov - Andrey Pravednov
Bloodshot - Firefly
Bruno - Wheezy
Bluedini - Roadkill
Shadow - Firefly