Heroes of Newerth World Live Bet

Older Heroes of Newerth World Competitions

Recently Added Bets:

Vladimir Plishilo - Roman Zholubak
Oleksandr Mishchenko - Igor Shyndel
Bruno - Roadkill
Roman Pavlenko - Aleksej Kuznecov
Frogger - Firefly
Nelya Marchuk - Yuliya Rechitskaya