Call of Duty World Live Bet

Older Call of Duty World Competitions

Recently Added Bets:

Vadim Shvydky - Gaysin Ivan
Karl Friberg - Linus Frost
Vadim Komar - Pugach Prokhor
Solovey Vitaliy - Aleksey Tyutyunnik
Stanislav Chernobaev - Silantiev Alexey